Kontakt

Zdeněk Sojmapředseda, tel. +420 602 356 474
počet členů12

www.sachy.slovanmt.cz

Poslední aktuality

Nadcházející události

Žádné nadcházející události

Trochu z historie

Z historických pramenů lze soudit, že šach vznikl vývojem deskových her asi v 5. století našeho letopočtu v Indii. Znalost hry se šířila přes Irán a Arábii do Evropy. V českých zemích se o šachu zmiňuje kronikář Kosmos a tak lze soudit, že šach byl u nás znám již koncem 11. století.

První náznaky organizovaného šachového života byly pražské kavárny a v 19. století jsou organizovány první šachové kluby. V roce 1905 byla ustanovena Ústřední jednota českých šachistů. Rozvoj členské základny postupoval pomalu a v roce 1913 bylo organizováno 40 klubů. Tolik z historie šachu.

Počátek organizované šachové hry v Moravské Třebové a jeho okolí dnes prakticky nelze vystopovat. Po roce 1945 vznikaly šachové kluby pod ROH místních podniků. Především hráči ze Sandriku a Hedvy byli velcí rivalové. Krátce po založení TJ Slovan Moravská Třebová vznikl v této jednotě šachový oddíl a právě do něho přechází mnoho hráčů z klubů organizovaných pod ROH. Mezi zakladatele patřili Metoděj Stejskal, Arnošt Štolfa, Ivan Belej, Jiří Sedláček, Vlastimil Endl, Ludvík Jirouš, Jan Červínek, Josef Nečesánek, Závada a další. Číst dále