Trochu z historie

Z historických pramenů lze soudit, že šach vznikl vývojem deskových her asi v 5. století našeho letopočtu v Indii. Znalost hry se šířila přes Irán a Arábii do Evropy. V českých zemích se o šachu zmiňuje kronikář Kosmos a tak lze soudit, že šach byl u nás znám již koncem 11. století.

První náznaky organizovaného šachového života byly pražské kavárny a v 19. století jsou organizovány první šachové kluby. V roce 1905 byla ustanovena Ústřední jednota českých šachistů. Rozvoj členské základny postupoval pomalu a v roce 1913 bylo organizováno 40 klubů. Tolik z historie šachu.

Počátek organizované šachové hry v Moravské Třebové a jeho okolí dnes prakticky nelze vystopovat. Po roce 1945 vznikaly šachové kluby pod ROH místních podniků. Především hráči ze Sandriku a Hedvy byli velcí rivalové. Krátce po založení TJ Slovan Moravská Třebová vznikl v této jednotě šachový oddíl a právě do něho přechází mnoho hráčů z klubů organizovaných pod ROH. Mezi zakladatele patřili Metoděj Stejskal, Arnošt Štolfa, Ivan Belej, Jiří Sedláček, Vlastimil Endl, Ludvík Jirouš, Jan Červínek, Josef Nečesánek, Závada a další.

1958-1968

Za první desetiletí činnosti oddílu se nezachovala žádná dokumentace, ale podle informací pamětníků se již od počátku zde hrály šachy na velmi dobré úrovni. Hned v roce 1958 se stává oddíl v soutěži družstev Přeborníkem okresu. „A“ tým hrál I. Krajskou ligu (v deseti hráčích, z toho musela být minimálně jedna žena) a za tento tým nastupovali například Endl, Hampl, Franěk, Podivínský, Hrbáč, Kopecký, Těrechová, Zezulová a mnoho dalších kvalitních hráčů. V tomto období oddíl neměl žádnou klubovnu a veškerá činnost byla prováděna v hotelu Slávie. Zde se jak trénovalo, tak za plného provozu odehrávaly klubové soutěže. Na zápasy „venku“ se jezdilo v zimě na korbě náklaďáku jen tak pod plachtou, což je pro dnešní hráče neuvěřitelné a nemyslitelné.
Dále se zvyšovala členská základna. Novými členy, kteří se v pozdějších letech stali jádrem oddílu, byli Zdeněk Rolenc, Jan Radhouský, Karel Valíček, Antonín Chvojka, Václav Seidl, Milan Kotva, Miroslav Navrátil, Jiří Dostál, Jiří Jokeš, Pavel Sikora, Zdeněk Krček,….

1969-1978

V tomto období měla činnost oddílu vzestupnou tendenci. Dosahovalo se dobrých výsledků, a to jak v soutěžích družstev, tak soutěžích jednotlivců. V soutěžích družstev měl oddíl v jedné sezóně i tři družstva. „A“ družstvo hrálo několik let nejvyšší krajskou soutěž (krajský přebor) a „B“ družstvo hrálo o jednu soutěž níže. Družstvo „C“ bylo složeno především z řad žáků a dorostenců a hrálo okresní přebor. 
V soutěži jednotlivců mužů dosahoval oddíl také skvělé výsledky. Oddíl měl dva okresní přeborníky a to Vlastimila Endla a Milana Kotvu, ale i ostatní členové oddílu se pravidelně umísťovali v různých soutěžích na předních místech. V roce 1977 se Endl probojoval až do polofinále přeboru ČSSR, kde získává titul KM (kandidáta mistra) a tím se stává prvním hráčem na okrese Svitavy, který vlastnil tento mistrovský titul.
V mládežnických kategoriích se nejvíce začal šachově projevovat Pavel Cedzo. Ten v roce 1973 vyhrává jak okresní, tak krajský přebor žáků a postupuje do celostátního přeboru ČSR, což byl největší úspěch tohoto mladého hráče, ale v tu dobu i největší úspěch šachového oddílu.

V tomto období se neustále zvyšovala členská základna. Ke konci sedmdesátých let měl šachový oddíl přes padesát členů. Nastal však problém s hrací místností. Oddíl měl v tu dobu klubovnu v JKP, ze které dostává výpověď a několik let je bez zázemí.

1979-1988

V roce 1979 sestoupilo „Áčko z krajského přeboru KPI (I. třídy) do KPII. V této soutěži se vždy umísťovalo na předních místech tabulky a několikrát se podařilo postoupit zpět do KPI. „B“družstvo většinou hrálo o jeden stupeň nižší soutěž a bylo dobrou „zásobárnou“ hráčů pro „A“ tým. V tomto období se začal v oddíle rozvíjet na vysoké úrovni i korespondenční šach. V roce 1981 vyhrává družstvo ve složení Endl, Kotva, Chvojka, Charvát čtvrtfinále ČSSR a postupuje do polofinále, ve kterém se udrží několik let. V této soutěži se vystřídali i další silní hráči a ve složení Sikora, Kotva, Švejcar, Chvojka v roce 1988 dosahuje skvělé druhé místo v polofinále ČSSR. V soutěži jednotlivců v korespondenčním šachu nejvyšší úrovně dosahoval Vlastimil Endl. Získal 2365 Elo bodů, což ho řadilo mezi dvacet nejlepších hráčů v ČSSR. Tento hráč však v roce 1985 odchází za prací do Prahy, kde hrál několik let I. ligu za Dopravní podnik.

1989-1998

Po celospolečenských změnách v roce 1989 se šach v Moravské Třebové, a nutno poznamenat nejen zde, dostává do krize. Oddíl opustilo několik kvalitních hráčů (Sikora, Švécar, Navrátil) a především svoji činnost ukončil Pavel Charvát, který byl hlavním organizátorem všech soutěží pro mládež a kapitánem B družstva. V soutěži družstev bylo v sezóně 1989/90 postaveno už pouze jedno družstvo a i to mělo nejednou problém postavit v utkání osm hráčů. Přestaly se v Moravské Třebové pořádat tradiční turnaje a to jak pro dospělé, tak pro mládež.

Od sezóny 1990/91 přešel oddíl organizačně pod okres Prostějov, a v soutěži družstev začal hrát Oblastní přebor Olomouckého kraje. Po několika sezónách, kdy se neustále bojovalo o udržení v této soutěži, družstvo spadlo do nejnižší soutěže okresu Prostějov, což byl nejhorší výsledek v soutěži družstev v historii šachového oddílu. Oddíl měl zdecimovanou členskou základnu, přesto že se vrátil zpět Vlastimil Endl. Oddíl opět přichází o hrací místnost a opět se šachy vrací do hotelu Slávie, tak jak to bylo v padesátých letech. Jen obětavostí zbylých členů se povedlo šach v Moravské Třebové udržet.

1999-2008

V roce 2000 přišla nabídka od Klubu českých turistů, že by oddíl pro svoji činnost mohl využívat jejich klubovnu. Tato nabídka byla s potěšením přijata. V klubovně se začalo pravidelně trénovat a začaly se zde hrát i mistrovská utkání. Oddíl přijímá do svých řad po mnohaleté pauze i několik žáků. Dochází ke stabilizaci úpadku šachového oddílu, přestože má stále velmi malou členskou základnu.

V roce 2003 se oddíl vrací z Moravy do Čech a stává se členem Pardubického šachového svazu. Byla navázána spolupráce se šachovými oddíly z Městečka Trnávky a Mohelnice a několik jejich členů začalo v oddíle v soutěži družstev hostovat. Posílené družstvo o hosty začalo hrát druhou nejnižší soutěž krajského přeboru (KPIII). Hned v první sezóně ji vyhrává a v dalším ročníku postupuje do KPII. V té skončilo druhé, ale vzdává se možnosti postupu do nejvyšší soutěže Pardubického kraje KPI. Hráči si jsou vědomi, že kvalita hráčské základny je špatná a bez posílení hostů, kteří by v KPI nemohli nastoupit, neměli v této soutěži šanci.

Osobnosti oddílu

Metoděj Stejskal

Dlouhodobý člen výboru a jednatel oddílu. Když se zeptáte pamětníků na nejvýraznější osobnost šachistů ze zakladatelů oddílu, nikdo nezapomene na Stejskala. V době své působnosti veškeré dění kolem oddílu zabezpečoval především on. Byl hráčem „A“ týmu a mimo jiné se také staral o přepravu hráčů v soutěži družstev do hostujících měst.

Vlastimil Endl

Jeden ze zakládajících členů, dlouhá léta byl nejkvalitnějším hráčem oddílu. Stal se několikanásobným přeborníkem okresu Svitavy. Patřil mezi nejlepší hráče Východočeského kraje. Pracoval s mládeží jako vedoucí šachových kroužku, nebo individuálně trénoval jednotlivé mladé šachisty. Vedl celostátní tábor mladých talentů v Třebíči, kterého se zúčastnili i pozdější naši velmistři.

Václav Seidl

Byl výborným funkcionářem a dlouhá léta členem výkonného výboru. Dokázal vyburcovat šachisty k aktivní činnosti. V letech jeho působení se zvýšila členská základna. Podílel na organizaci šachového života oddílu a propagaci třebovského šachu. Po jeho odchodu z Moravské Třebové ztratil oddíl velmi schopného organizačního pracovníka.

Pavel Charvát

Dlouhodobý funkcionář oddílu a především kvalitní pracovník s mládeží. Dokázal k šachovnici přilákat velké množství mladých šachistů a pro jejich šachový růst obětovat spoustu volného času. Za jeho činnosti dosahoval oddíl v mládežnických kategoriích velmi dobrých výsledků.

Jiří Sedláček

Širší veřejnost TJ ho znala především jako fotbalového trenéra. Byl to ale také velmi dobrý šachista a především skvělý člověk. Největší úspěchy dosahoval v bleskovém šachu, ve kterém se stal i Okresním přeborníkem. Vždy se staral o dobrou náladu a jeho vtipy nejednou odlehčily napjatou situaci.

Milan Kotva

Vždy patřil mezi hráčskou špičku oddílu a dlouhodobě si udržuje vysokou výkonnost. Aktivně se podílel na práci s mládeží. Byl osobním trenérem žáků Vladimíra Bartáka a Vojtěch Pláta, kteří i díky jemu ve svých věkových kategoriích dosáhli skvělých výsledků. Dlouhá léta dělal kapitána „A“družstva.

Největší akce oddílu

Za celou existenci oddílu se jeho členové podíleli na zabezpečování nespočtu šachových akcí a to ať už v dospělých nebo v mládežnických kategoriích. V průběhu roku se vždy pořádalo několik turnajů, především si pamětníci vzpomenou na tradiční turnaj Osvobození.

Největší akce proběhla v roce 1978, kdy se v Moravské Třebové uskutečnil přebor ČSR v šachu mužů, jehož pořádání bylo svěřeno našemu oddílu. S organizací byla velká spokojenost a to hlavně diky pracovnímu nasazení členů organizačního týmu (Endlová, Valíček, Krček, Seidl, Navrátil, Charvát, Jirouš) a řediteli turnaje panu Endlovi. 
Největší mládežnickou akcí, kterou oddíl zabezpečoval, byl v roce 1979 přebor ČSR krajských šachových družstev žáků.

Práce s mládeží

Oddíl již od sedmdesátých let spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Moravské Třebové a dodává do šachových kroužků vedoucí. Mezi tyto vedoucí patřili Vlastimil Endl, Milan Kotva, Zdeněk Sedlák, Vícha Karel a především Pavel Charvát, který pracoval s mládeží od roku 1979 do 1989. Za toto období sklízeli žáci spoustu úspěchů. Například v roce 1981 navštěvovalo v jednom roce ve čtyřech šachových kroužcích přes čtyřicet chlapců a deset dívek. Dále je uváděn pouze namátkový výčet dosažených výsledků, který hovoří za vše.

 • 1973 Pavel Cedzo – okresní a krajský přeborník starších žáků
 • 1975 Zdeněk Sojma – druhé místo OP starších žáků
 • 1980 Zdeněk Sojma – okresní přeborník dorostu
 • 1980 Vladimír Barták – okresní přeborník mladších žáků
 • 1981 Petr Brejla – okresní přeborník mladších žáků
 • 1981 Jiří Endl – okresní přeborník starších žáků
 • 1984 Karel Vícha – okresní přeborník mladších žáků
 • 1985 Petr Navrátil – okresní přeborník mladších žáků
 • Petr Laštůvka – okresní přeborník starších žáků
 • Karel Vícha – třetí místo OP starších žáků
 • Darina Zelenická – druhé místo OP žákyň
 • Vladimír Barták – okresní a krajský přeborník dorostu, osmé místo v přeboru ČSSR
 • 1986 Aleš Izák – okresní přeborník mladších žáků
 • Karel Vícha – okresní přeborník starších žáků, třetí místo OP dorostu
 • Marcela Herzogová – druhé místo OP žákyň
 • Tomáš Vícha – krajský přeborník do 8 let
 • Pavel Grepl – druhé místo OP dorostu
 • 1987 Navrátil Petr – okresní přeborník mladších žáků
 • Navrátil Jiří – okresní přeborník starších žáků
 • Karel Vícha – druhé místo v KP starších žáků
 • Tomáš Vícha – druhé místo v OP mladších žáků
 • 1988 Karel Vícha – okresní přeborník starších žáků, okresní přeborník dorostu
 • Tomáš Vícha – okresní přeborník mladších žáků

Po roce 1999 prudce klesl zájem o šachovou hru nejen ze strany dospělých, ale i mezi mládeží. Přesto nejdříve Milan Kotva a potom Karel Vícha nadále pracovali v šachových kroužcích DDM. V mladších žácích byl objeven Vojtěch Plát, zatím největší šachový mládežnický talent v Moravské Třebové. Díky jeho osobnímu trenérovi Milanu Kotvovi šla jeho výkonnost prudce nahoru. Kvůli dalšímu šachovému růstu sice přestoupil do jiného šachového oddílu, ale oddíl se může pyšnit tím, že jeho první šachové kroky byly provedeny u něj. Tento mladík už vyhrál mnoho žákovských turnajů a uspěl i na mezinárodní úrovni.