Nový garant tělovýchovy a sportu v Moravské Třebové se objevil na scéně dějin v roce 1956. V rámci sjednocování všeho vznikla TJ Slovan, která sdružovala více než desítku oddílů ve městě (fotbal, hokej, šachy, kuželky, stolní tenis, turistika aj.). Ustavující schůze se konala v létě 1956, se zásadním zdůvodněním ustanovení vystoupil Jaroslav Rokoský z Hedvy.  Při volbě nového názvu sjednocené tělovýchovné organizace byl prosazen název TJ Slovan. Do čela byl zvolen Hanuš Inwald (tehdy zástupce OV TVS). Po přechodném období (kdy rozehrané soutěže dokončovala družstva starých jednot a oddílů) byl na krátký čas v čele managementu TJ Josef Olžbut. Po jeho odchodu z Moravské Třebové řídil práci aktivitu dobrovolných funkcionářů znovu Hanuš Inwald. Situace se pak personálně stabilizovala na začátku 60. let.

Management TJ se rekrutoval ze zaměstnanců zdejších podniků (zejména n. p. Hedva, vznikl 1949) a lze konstatovat, že jeho šíře záběru i odpovědnost organizátorských aktivit určitě stojí za zmínku.

Prostředkem účinné řídící práce TJ Slovan byl fungující (i když stále se proměňující) aktiv dobrovolných pracovníků, vesměs funkcionářů jednotlivých oddílů. Jejich činorodost byla pravidelně morálně ohodnocována.

Garance jednotlivých podniků a firem a sdružené prostředky, včetně brigádnické aktivity sportovců a občanů, výraznou měrou přispěla k postupné transformaci stadiónů a sportovišť ve městě ve funkční a moderní sportovní instituce, jak je tomu dnes.

Novodobá historie tělovýchovné jednoty přinesla svá pozitiva i negativa. Jednak se změnil způsob financování sportu, centrální dotace se rapidně snížily a nahradily je příspěvky od města a sponzorské dary firem a jednak nová doba přinesla do Moravské Třebové i nový pohled na sport.

Některé tradiční oddíly ustupují z pozic a naopak roste zájem o doposud méně známé sporty ať již je to korfbal či florbal, případně travní lyžování. Existují i oddíly, které neprovozují výkonnostní sport (nesoutěží v oficiálních soutěžích ČSTV), ale sportuj pouze rekreačně, přesto jejich členská základna rychle roste – ASPV, cyklistika…

Jedno však  se v TJ nezměnilo – i nadále zůstala největší společenskou organizací ve městě. Se svými téměř 1500 registrovanými členy je naprosto nedostižná a díky velkému potenciálu nadšených dobrovolných funkcionářů a všestranné morální i ekonomické podpoře města tomu tak bude jistě i v budoucnu.