Odkaz fotbalové ikony

Jakákoliv ztráta je špatná. Zmizí-li do nenávratna/když odejde kamarád a přítel , který dlouhodobě ve městě žil a tvořil podobu místního fotbalu, je to ještě smutnější.Jedna taková osobnost nás opustila. Vincenc Zemánek (*1931) byl a zůstává ikonou městského sportu i po svém odchodu.. Ve městě působil od roku 1947 jako prvotřídní fotbalový hráč, trenér, aktivně se zúčastnil funkcionářské práce. Několikrát byl za svou aktivitu oceněn, v roce 2010 byl vyhlášen sportovcem Moravské Třebové.Po svém „ odchodu“zanechal svým nástupcům jednoznačný odkaz: „Zájem – píle – vnitřní ukázněnost a skromnost, to jsou podmínky úspěchu nejen ve sportu, ale i v životě“. Kdož jste jej znali, připomínejte si tuto myšlenku. (mt)