Sportovní gymnastika získává příznivce

Sportovní disciplíny ve městě procházejí permanentním vývojem. Ty nejstarší, oblíbené zůstávají nesmazatelnou tradicí (hokej, fotbal, volejbal ad.), nové se objevují (kin-ball, florbal, futsal) Některé zanikají, aby se znovu získaly místo na výsluní – k takovým se mj. řadí i sportovní gymnastika). O poslední rozvoj se zasloužila Gabriela Daulová, když v roce 2013 založila kroužek SG s název AG-FIT. Tehdy měl 23 členů, v současnosti má klub již 67 zájemců; další děti se věnují gymnastice v kroužcích DDM. Členy jsou i děti z regionu. Tento sport rozvíjí sílu i obratnost, schopnost koordinace, pohyblivosti, rovnováhy, je ovšem vítaným prostředkem pro seberealizaci každého „hledačů sebevědomí“. To se stává základní kritériem jejich života. Rozvíjí vztah ke sportu, plaší strach….kultivuje všeobecný pohybový projev… Hodnocení činnosti za rok 2017 vyznívá zcela potěšitelně/příznivě:• dva workshopy pro veřejnost ( do 15 let ), které se setkaly s velkým zájmem a budou pokračovat• 2. ročník. Moravskotřebovského dvojboje (soutěž ve sportovní gymnastice), v němž se představilo 30 dětí• vystoupení na vyhlašování ankety Sportovec regionu Svitavska 2016; ocenění získala i samotná trenérka; ta rovněž získala ocenění i od ČOV v Praze• vystoupení na vyhlašování Ankety sportovce Moravské Třebové 2016• další produkce na veřejnosti se při společenských událostech/akcích (5x)• závodnice sportovního aerobiku absolvovaly 4. kola Poháru federací (Česko- slovenský závod ); nejlepší umístění dosáhla Laura Lněničková při svém prvém životním startu v nejmladší kategorii (6-8 let) – 10. místo z 32 zúčastněných• ve svých individuálních kategoriích se dařilo i dalším gymnastkám, jejich kategorie však byly početně silné, takže na výraznější pozici si budou muset počkat (Eliška Mlejnková, Patricie Bártová ( 9-11 let) aj. – trio Daulová, Mlejnková, Duží.• o prázdninách se uskutečnilo letní kondiční soustředění v Jablunkově – pobyt nadchnul 25 dětí Také pro rok 2018 si chce AG-FIT zachovat svou úroveň, i proto že dětem přináší tento sport radost z pohybu, smysl pro rytmus a dynamiku, učí je pohybovým dovednostem a smyslu pro přesnost a soustředění. „Předpokládáme další zlepšování podmínek, vč. nákupu bezpečnějšího nářadí pro gymnastiku. Za vstřícný postoj k našemu sportu patří poděkování Městu, sponzorům, ale i rodičům, kteří adeptům dopřávají tuto aktivitu“ ukončila své hodnocení G.Daulová..