Zní to jako Nerudův fejeton o slamníku, leč máme na mysli něco jiného, i kdy ne nepodobného.Jde o řadu minoritních sportů, moderních forem, které se ve městě rozvíjejí, s velkým entuziasmem jeho vyznavačů. Mnohdy tak činí bez podmínek, finančního či logistického ukotvení, které jiným dává sounáležitost s TJ Slovan. Přesto jsou jejich výsledky viditelné, málokde zatím publikované….Domníváme se, že nebude na škodu, když těmto subjektům poskytneme azyl v našich stránkách. Vybrali jsme odbor ASPV, který dost možná někdy v budoucnu podobné aktivity zastřeší.. (mt)