Nový web pro větší transparentnost

SKP Slovan – fotbalový oddíl má od konce r.2013 své nové oficiální webové stránky. Jejich e-adresa kopíruje název sportovního subjektu, tedy www.skpslovan.cz.Je za posledních několik let již třetí verzí, tato se jeví jako maximálně sdělná, přehledná a hlavně aktuální. Najdete zde všechny potřebné adresáře na fotbalové činovníky, aktuální recenze soutěžních utkání. Administrátorem je Roman Cápal (mj.vyhodnocený v městské anketě Sportovec roku v kategorii Trenér-funkcionář), který sám „šéfuje“ tč. Mladším žákům a lze říci, že si získal svým počínáním velký kredit. Nechybějí ani početné fotogalerie, podnětným počinem je bezesporu nekomentovaný a kreslený seriál o poslední sezoně z dílny Václava Procházky (mj. sportovní osobnost r.2012 v městské anketě), navazující tak na jeho podnětnou a cennou fotbalovou kroniku (od r.1945).Takže neváhejte, kdo webové stránky dosud nevyužívá, přichází o hodně… (mt)