Moravská Třebová si připomíná 120 let zrodu organizované cyklistiky /3.díl:Cykloman = moravskotřebovská specialita

• seriál 10 závodů v průběhu roku (6 měsíců – duben až říjen)• jde různého rázu (cross, silnice, časovka, terénní časovka, orientační závod dvojic ,pelotonový závod, duatlon, triatlon, výjezd do vrchu aj.). Každý z účastníků volí podle schopností a svých ambicí – zúčastnit se mohou „hobíci“ až po cyklisty různého stupně trénovanosti• měření sil probíhá v absolutní kategorii (bez věkového a genderového zacílení), stejně tak v sedmi/devíti věkových kategoriích• alespoň jediného závodu se zúčastňuje vždy v roce 300 různých osob, tím, že mnozí opakovaně (počítá se sedm nejlepších výsledků), znamená to v průměru 800 cyklistů na startu 10 volitelných závodů ) – • nejde jen o sportovní konfrontaci cyklistů, je to za dobu existence (od r.2002) i významná společenská záležitost; podnik vždy končí „zábavou“ a všestrannou diskuzí o cyklistice a sportu vůbec.• pověstná je „rodinná“ a přátelská atmosféra na všech závodech, ceny, které nebere v závodě jen vítěz, ale formou tomboly kdokoliv z účastníků• každý z podniků organizuje jedna pořadatelská dvojice (tedy 20 a více pořadatelů) – sami též závodí; k nim přistupuje dvacítka nadšenců, tvořící jury,časoměřiče apod.• seriál „zrodil“ i své dítko – Cyklománka. Jeho filosofie je jednoznačná: přitáhnout k cyklistickému sportu i ty nejmladší, zejm. děti závodících dospěláků, čímž jim odpadá okamžitá starost o ně a současně vzrůstá (bobtná, je permanentně atakována) chuť dětí pravidelně sportovat.• nejvíce těší organizátory (dnes CK Slovan, pod jehož křídla se pořadatelé sdružují, rostoucí účast sportovců nejen z regionu, v podstatě z celé ČR. Mnozí závodníci se ve městě dávno více než domestikovali.• seriál Cykloman dávno přerostl regionální úroveň; získal prestižní cenu Akce roku 2010 regionu Svitavska• ne nadarmo se tak Moravské Třebové přezdívá „hlavní město cyklistiky“, též „Mekka cyklistiky“ (na počet obyvatel-10.000 – registrujeme patrně největší počet cyklistických podniků v ČR). V průběhu roku se tu konalo a koná až 15 různých cyklistických podniků.Přehled Cyklomanů Za 13 let své existence získalo titul „cyklomana“ pro nejuniverzálnějšího cyklistu města Moravská Třebová sedm vynikajících cyklistů, z toho mnozí opakovaně (několikrát). Nadvládu domácích jezdců přerušil jediný „cizinec“ poličský Boštík. 2002- Štěpař, 2003- Častulík, 2004 – Doležel, 2005 – Pocsai, 2006 – Pocsai, 2007 – Pocsai, 2008 – Doležel, 2009 – Kadidlo, 2010 – Boštík, 2011 – Orálek, 2012 – Boštík, 2013 – Doležel