České organizace po roce 1945 přebraly jednotlivá německá sportoviště, aby zajistily českému obyvatelstvu – dosídlenému většinou z Moravy po odsunutých Němcích – sportovní vyžití. I to se mělo stát prostředkem k nalezení vztahu lidí v nové lokalitě.

Tělovýchova byla převážně organizována v rámci jednotlivých podniků (firem), které také převážně dotovaly potřebné náklady. Při podniku Sandrik vznikla TJ Jiskra, při stěžejním podniku Hedva TJ Spartak, třetí TJ byla ta, co reprezentovala podnik OSP. Nejpatrnější bylo na úseku kolektivních sportů – už od roku 1945 se Spartak a Jiskra zúčastňovaly pravidelně soutěží Brněnského kraje (a dokonce aspirovaly na postup z 1. a třídy výše).

Fotbalisté Jiskry disponovali hřišti na ulici Kolonie (dnes B. Němcové, hřiště II. ZŠ) a spartakovci využívali hrací plochy na ulici Nádražní (stávající areál SKP Slovan). Významnou prestiž kromě fotbalistů získaly po roce 1945 tyto sporty:

Kuželkářský sport – jehož vyznavači se ke svým zápasům 1. zemské ligy scházeli v herně (dnes turistická klubovna KČT na ulici Piaristické – hřiště bývalé SZeŠ). Boom kolků trval až do konce 50. let.

Oddíl rohování (boxu) – vyvíjel svou činnost v návaznosti na sportovní aktivitu vojenské střední školy (dnes STŠ MO) V jeho středu se objevila řada reprezentantů. Pravidelná utkání byla hojně navštěvována a k jejich realizaci bylo (v návaznosti na zájem diváků) využíváno městské kino, sál Na Písku (dnes Posádkový dům – ulice Jevíčská).

Stolní tenis – nikterak nezaostal v tradici za fotbalem. Ostatně patří k nejstarším oddílům ve městě. Jeho vývoj ovšem probíhal  jistých vlnách, vysokou úroveň si udržuje tento sport dodnes.