Nominační listina na Sportovce města 2015

V roce šedesátých narozenin TJ Slovan vás vyzýváme k nominaci/návrhům svých zástupců do 20.ročníku ankety Sportovec roku 2015, jejíž příprava se rozběhla (TJ Slovan, Město aj.)Podle nových pravidel mohou sportovní kluby, svazy, ale i jednotlivé fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové nominovat své favority na ocenění Sportovec roku 2015, a to v kategoriích: mládež do 15 let, mládež 15 – 19 let, dospělí a trenér/funkcionář. Písemný návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a bydliště nominovaného;kategorie, do které je nominovaný navržen;konkrétní sportovní výsledky nebo aktivitu, které jsou podstatou návrhu, kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název práv. osoby, adresa, podpis).Návrh lze podat do 15. února 2016, a to osobně na Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č. o. 2 nebo poštou na adresu města Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. 29.